Kiemelt előadók

Andrásfalvy Bertalan

professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem

 
Prof. Dr. Andrásfalvy Bertalan Széchenyi-díjas néprajzkutató, a Százak Tanácsa Alapítvány elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagja és a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja, a magyar rendszerváltást követően Magyarország művelődési és közoktatási minisztere. Népköltészeti, néptánc és népművészeti kutatásai mellett különös figyelmet fordít a hagyományos életmód szerepére a környezettel való együtt élésben. Munkáiban a paraszti műveltség mentén elemzi a népi gazdálkodást, az ártéri gazdálkodást és a környezettel való együtt élést. Munkáját számos kitüntetés és elismerés fémjelzi. Andrásfalvy Bertalan 1960 és 1976 között a DTI munkatársa.

Arjan van Timmeren

egyetemi tanár, Delft Műszaki Egyetem, Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solution

 
Arjan van Timmeren (Hollandia, 1969) a Delft Műszaki Egyetem (TU Delft) professzora, az Építészmérnöki Kar és az Épített Környezet, a Urbanisztikai Tanszék, a “Környezettechnika és Design” elnöke. Ezen kívül a Delft Műszaki Egyetem (Delft), az MIT (Boston) és a WUR (Wageningen) “AMS Intézet” (Amsterdam Developed Metropolitan Solutions) közös kezdeményezésének tudományos igazgatója Amszterdamban.
Az elmúlt évek során munkája a fenntartható fejlődés, az építészet, a városiasodás és az építőipar elméleti, valamint gyakorlati kérdései álltak figyelmének középpontjában, és az egyetemeken való integrációjára összpontosított, a közelmúltban kiemelt figyelmet fordított a rugalmasság, a városi anyagcsere, a körkörös gazdaság, az intelligens városok, valamint polgárok témakörére.

Marit H. Heller

norvég Élettudományi Egyetem környezetgazdálkodási tanszék, munkatárs

 
a norvég Élettudományi Egyetem környezetgazdálkodási tanszékén dolgozik. Doktori értekezésében azt elemezte, hogy a különböző intézményi környezetek hogyan befolyásolták az egyének motivációját és viselkedését a háztartási hulladék válogatásával kapcsolatban. Szakterülete különféle elméleti perspektívák feltárása egy társadalmi jelenség tanulmányozása során, különös tekintettel a relációs megközelítésre individualista vagy holisztikus alternatívaként. Jelenleg a Norvég Kutatási Tanácsban tengerészeti ügyekkel foglalkozik, valamint a Norvég Halászati és Tengerészeti Minisztériumban szerzett tapasztalatokkal is rendelkezik.

Dr. Marcin Dąbrowski

Delft Műszaki Egyetem, tudományos munkatárs

 
a Delft Műszaki Egyetem Építészmérnöki és Épített Környezetvédelmi Kar területi tervezési és stratégiai tanszékének tudományos munkatársa. Mielőtt a Delfthez érkezett, a bécsi egyetemen és a Strathclyde-i Egyetem Európai Politikatudományi Kutatóközpontjában dolgozott, amely az EU (EU) regionális és városi politikáit kutatta, különös tekintettel a többszintű kormányzási kérdésekre. Az EU kohéziós politikájáról széles körben publikált, beleértve annak a közép- és kelet-európai térinformatikai gyakorlatokra gyakorolt hatásait, és további kutatásokat végez e témában (H2020 COHESIFY, ESPON “Pénzügyi eszközök és területi kohézió”). Kutatási szakterülete azonban a terület irányításával, a körkörös gazdaságra vonatkozó regionális stratégiákkal (H2020 REPAiR) vagy az energiaátalakítással, a területi tervezési rendszerek európaiizációjával (ESPON COMPASS) kapcsolatos városi éghajlat-változási alkalmazkodási politikákkal kapcsolatos témákra terjed ki.

Andreas Obersteg

HafenCity Egyetem, Hamburg

 
Andreas Obersteg a müncheni Műszaki Egyetemen és az Tours Egyetemen (Franciaország) a gazdasági és szociális földrajz területén területi tervezés, területfejlesztés és üzletvitel tárgyakból szerzett diplomát. Bécsben, Münchenben és Hamburgban (ISR, TUM, LMU és TUHH) dolgozott egy tanácsadó és tervező irodában, valamint kutatóintézetekben. Jelenleg a HafenCity Egyetem tudományos munkatársa, ahol kutatásai a városi-regionális fejlesztési és irányítási projektekre, valamint a városi-vidéki partnerségekre irányulnak.

Pomázi István

PhD, Gazdaságfejlesztési Minisztérium; OECD Környezetpolitikai Bizottság (EPOC) alelnöke

 
1954-ben született Budapesten. Eredeti végzettsége középiskolai tanár, geográfus, földtudományból PhD fokozattal rendelkezik. Az ELTE-n 2008-ban környezetpolitikából habilitált, ugyanott 2012-ben egyetemi magántanári címet szerzett. 1987-2010. között a környezetvédelmi tárcánál dolgozott, jelenleg a Nemzetgazdasági Minisztérium szakmai főtanácsadója. A nemzetközi (OECD és EU) és a hazai környezetpolitika elemzésével, stratégiai tervezéssel, a környezetpolitikai teljesítmény értékelésével és környezeti mutatók vizsgálatával foglalkozik. Ezekben a témakörökben eddig több mint 20 könyv szerzője és szerkesztője volt, ezen kívül több mint 200 publikációja jelent meg magyar és idegen nyelveken. 1997-2000., 2007-2010. és 2015-től az OECD Környezetpolitikai Bizottság alelnöki tisztét tölti be, 2001-től közel 15 évig az OECD Környezetpolitikai Teljesítmény Vizsgálati Munkacsoport alelnöke volt. 2001-2010. között a Közép-és Kelet-Európai Környezetvédelmi Központ (REC) Igazgatótanácsának tagja volt.

Henning Wilts

Wuppertal Egyetem Éghajlat-, Környezet- és Energiakutatási Intézete

 
Dr. Henning Wilts a körkörös gazdaság és az erőforrás-hatékonyság kutatásának vezetője a Wuppertali Egyetem Éghajlat-, Környezet- és Energiakutatási Intézetében. Számos kutatási projektet koordinál a körkörös gazdaság felé vezető átmenet folyamatának témájában, a hulladékkeletkezés megelőzése és az erőforrás-hatékonysági politikák terén, valamint a hulladékgazdálkodás és a zöld gazdaság európai témájának kutatási felelőse a Wuppertal Intézetben.

Grünhut Zoltán

tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály

 
Grünhut Zoltán az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályának tudományos munkatársa. Szakterülete a politikatudomány; posztdoktori ösztöndíjat szerzett többek között a a magyar kormány Kiválósági Programjában, a Magyar Tudományos Akadémián, valamint a Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatalnál. Posztdoktori kutatásokat végzett Izraelben, a Demokrácia Intézetben (Jeruzsálem), valamint Törökországban a Közel-Keleti Műszaki Egyetem (Ankara) Fekete-tengeri és Közép-Ázsiai Kutatóközpontjában. Kutatásai témáinak középpontjában a szocio-kulturális és a társadalmi-erkölcsi értékek, normák, hagyományok és attitűdök állnak.

Bodor Ákos

tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály

 
Bodor Ákos az MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete Dunántúli Tudományos Osztályának tudományos munkatársa. Szociológus. Kutatási szakterülete az úgynevezett “társadalmi tőke” elemei.

Mezei Cecília

tudományos munkatárs, MTA KRTK RKI Dunántúli Tudományos Osztály

 
a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpontjának, valamint a Kaposvári Egyetemnek professzora. Közgazdász, aki PhD fokozatot szerzett a regionális tudomány területén. Kutatási területei középpontjában az európai országok helyi és regionális fejlesztési megközelítései és gyakorlata, területi irányítási megoldások, regionális fejlesztési folyamatok, intézmények és eszközök. Oktatási tevékenysége a területrendezés elmélete és gyakorlata, az európai regionális és kohéziós politika, az államháztartás és a helyi és regionális gazdaságfejlesztési gyakorlat. Jelen időszakban a legfontosabb kutatási projektjei a körkörös gazdaság (H2020 REPAiR) és a helyi erőforrás-alapú döntéshozatali és tervezési folyamatok.